Ο Διονύσης Βελονάκης μιλά στο Nikol’s Way

0
3429

Αποφασίσαμε να γίνουμε «κοινωνικοί» και να κάνουμε μια χαλαρή κουβεντούλα με τον «Αντικοινωνικό» κύριο Βελονάκη και αναλύσουμε θέματα και λύσεις, που προβάλλονται στο νέο του βιβλίο.

  • Κ. Βελονάκη, χαρακτηρίζεται τον εαυτό σας αντικοινωνικό, πού το στηρίζετε αυτό;

Το οἰκοσύστημα, του ὁποίου μέλος ὡς φυσική ὑπόσταση εἶναι ὁ ἄνθρωπος, διέπεται ἀπό φυσικούς νόμους πού ἐξασφαλίζουν την εὐρυθμία καί τη συνύπαρξη της ζώσας φύσης. Ὡς μέλος ἐπίσης μιᾶς κοινωνίας ,ὁ ἄνθρωπος ὑποχρεοῦται στήν τήρηση των πολιτικῶν νόμων.Ἡ παραδοξολογία ξεκινᾶ ὅταν οἱ πολιτικοί νόμοι δέν ἐναρμονίζονται μέ τους φυσικούς .Ὅταν το πνεῦμα των πολιτικῶν νόμων δηλαδή, δέν διαπνέεται ἀπό ἀμοιβαῖο σεβασμό ἀλλά ἀπό ἀνθρωποκεντρικό ἡγεμονισμό πού στοχεύει στήν ἐκμετάλλευση κάθε ὀργανικῆς καί ἀνόργανης ὕλης .Σέ μία τέτοια κοινωνία τάσσομαι ἀπέναντι.

  • Στο νέο σας βιβλίο κάνετε μια βαθιά ανάλυση της κοινωνίας μας. Θέλετε να μας πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι τα λάθη της;

Τα λάθη της κοινωνίας ἑστιάζονται στό ἔλλειμμα πολιτικῆς παιδείας .Ἡ  πολιτική ἰδιότητα πρέπει νά εἶναι συνειδητή καί ὄχι μιά ἁπλή καταγραφή στά δημοτολόγια. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ὅμως εἶναι ἰδιῶτες καί ὄχι πολίτες. Δέν ἔχουν τα χαρακτηριστικά Πολίτη, ἀλλά μιᾶς ἄμορφης καί εὔπλαστης μάζας πού διαμορφώνεται στά ἐπιδέξια χέρια κάθε δημαγωγοῦ. Φέρει ἴσως την ἀποκλειστική εὐθύνη γιά την πολιτική του καχεξία,  ἀφοῦ παραδίδει ἄνευ ὅρων την πολιτική του ἐλευθερία στά κομματικά σκλαβοπάζαρα.

  • Μιλάτε για διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα. Πιστεύετε ότι όλα έχουν κοινό παρονομαστή;

Κοινός παρονομαστής εἶναι ἡ παραχώρηση της συνειδησιακῆς μας ταυτότητας. Μία ἀδιανόητη καί ἄνευ προηγουμένου ἀποδοχή κάθε κυβερνητικῆς αὐθαιρεσίας. Τα στείρα κομματικά ἰδεολογήματα, τα εὐκαιριακά βολέματα καί οἱ προσωπικές διευκολύνσεις ,ἦταν ἀρκετά ὅπως ἀποδείχθηκε, γιά νά μετατρέψουν την πλειονότητα του ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ παρατηρητή των κοινωνικῶν ἐξελίξεων. Το τραγικό εἶναι ὅτι παρατηρεῖ την κοινωνική ,οἰκονομική καί κοινωνική κατρακύλα της ἴδιας του της ζωῆς.

  • Ποιο πιστεύετε ότι το θεμέλιο στοιχείο κάθε κοινωνίας;

Κάθε ὑγιής κοινωνία στηρίζεται σέ πυλῶνες  πού ἐξασφαλίζουν την ὕπαρξη καί την εὐημερία της. Ὁ θεμέλιος λίθος κάθε κοινωνίας, εἶναι ὁ ἐλεγκτικός ρόλος της,ὁ ὁποῖος  πρέπει νά γίνεται συνείδηση . Ἡ παραχώρηση της ἐξουσίας σέ αἱρετούς ἀντιπροσώπους ,εἶναι ἕνα συμβόλαιο Ἀρχῆς καί Ἀρχομένων. Αὐτό το συμβόλαιο διέπεται ἀπό ὄρους πού ὀφείλουν νά γίνονται σεβαστοί ἑκατέρωθεν. Η κοινωνία ἐπιβάλλεται νά ἐπαγρυπνά γιά την τήρηση αὐτῶν των ὅρων καί νά πράττει τα δέοντα ὅταν παραβιάζονται ἤ καταλύονται.

  • Πώς βλέπετε, σήμερα, την νεολαία μας και την εξέλιξη του κόσμου;

Από φύση μου εἶμαι ἐπιφυλακτικός καί σέ καμία περίπτωση πεσσιμιστής. Δυστυχῶς ὅμως ,ἀντικρύζοντας τη σημερινή νεολαία, ἐπιβεβαιώνονται οἱ στόχοι ὅλων ἐκείνων πού δροῦν τόσα χρόνια, γιά μία Ἑλλάδα χωρίς ἐθνική συνείδηση ,χωρίς προσανατολισμό καί σαφή στόχευση. Σίγουρα ὑπάρχει ἕνα μεγάλο μέρος της Ἑλληνικῆς νεολαίας πού δέν εἶναι ἐγκλωβισμένο σέ κομματικά μαντριά καί καθεστωτικά κοινωνικά πρότυπα . Ὀφείλουμε λοιπόν νά ἀναδείξουμε αὐτό το ὑγιές κομμάτι της νεολαίας μας καί νά καταδικάσουμε εὐθαρσῶς κάθε φορέα πού γίνεται κοινωνός ἀντεθνικῶν καί ἀντιλαϊκῶν  σχεδιασμῶν.

Ὁ ἀνθός καί το μέλλον κάθε χώρας εἶναι ἡ νεολαία του. Ἡ μαχητικότητά της νεολαίας πρέπει νά σηματοδοτεῖ δημιουργικές ἀνατροπές καί ὄχι ξεχαρβάλωμα διαχρονικῶν ἀξιῶν.

  • Ποια η άποψή σας για την παγκοσμιοποίηση, την πολυπολιτισμικότητα και την πολιτική ορθότητα;

Το παγκόσμιο χωριό εἶναι δυστυχῶς πραγματικότητα. Το πολυπολιτισμικό χωνευτήρι μετατρέπει τους ἀνθρώπους σέ ἄμορφη μάζα, χωρίς χαρακτηριστικά, χωρίς ταυτότητα ,χωρίς συνείδηση. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι στοιχεῖο της φύσης καί ὄχι ρατσιστικό ἀπωθημένο. Εἴμαστε ὅλοι ἴσοι ἀλλά ὄχι οἱ ἴδιοι. Ἑπομένως ὀφείλουμε νά δεχόμαστε τη διαφορετικότητα του ἄλλου, χωρίς ὡστόσο νά ἀφομοιώνεται ἡ δική μας.

Ἡ πολτοποίηση των ἐθνῶν ἀποσκοπεῖ στήν ἱκανοποίηση  κάποιων ἀετονύχηδων , πού προσδοκοῦν περισσότερα μηδενικά στίς τραπεζικές τους καταθέσεις. Μία κοινωνία χωρίς χαρακτηριστικά ,εἶναι μία διαχειρίσιμη κοινωνία . Μία κοινωνία ἐκμεταλλεύσιμη, πού γίνεται βορά στούς οἰκονομικούς ολιγάρχες

  • Διαβάζοντας τον «Αντικοινωνικό», παρατηρούμε, με κριτικό μάτι, τον κόσμο γύρο μας και τις δικές μας πράξεις. Πιστεύετε ότι, όντως, θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε την πορεία του κόσμου μας;

Σαφῶς φέρουμε την ἀποκλειστική εὐθύνη γιά την ἐξέλιξη της πολιτικῆς κατάστασης, σέ τοπικό καί  παγκόσμιο ἐπίπεδο. Οἱ δικές μας ἐπιλογές καθορίζουν το μέλλον μας καί θά πρέπει νά τις διαχειριζόμαστε μέ τον καταλληλότερο τρόπο. Δέν δικαιούμαστε νά ὑποθηκεύουμε το μέλλον της νέας γενιᾶς, γι’αὐτό ἐπιβάλλεται νά δροῦμε ὡς πολίτες καί ὄχι ὡς ἰδιῶτες, ὡς ἀτομικότητες ὅπως γράφω χαρακτηριστικά στόν ΄΄ Ἀντικοινωνικό΄΄.

  • Ποιος ο σκοπός της συγγραφής ενός βιβλίου, σαν τον «Αντικοινωνικό»; Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αφυπνίσει τους πολίτες;

Ὁ ΄΄Άντικοινωνικός΄΄ εἶναι ἕνα ἀπόσταγμα  ἀπογοήτευσης καί ἐκνευρισμοῦ γιά την Ἑλληνική πολιτική παρωδία. Εἶμαι σίγουρος πώς αὐτό το ἀπόσταγμα εἶναι ἀποθηκευμένο σέ πολλά συνειδησιακά κελάρια. Καμιά φορά ὅμως χρειάζεται ἕνα ἔναυσμα, μία σπίθα, γιά νά γίνουμε συμποσιαστές καί νά ἐνεργήσουμε μέ ὁμαδικό πνεῦμα γιά το κοινό μας καλό. Πιστεύω λοιπόν, πώς ὁ ΄΄Ἀντικοινωνικός΄΄ εἶναι μιά ἀπ’ τίς σπίθες που χρειάζονται οἱ πολίτες γιά νά ἐπαναπροσδιορίσουν  τη στάση τους ἀπέναντι στήν πολιτική πραγματικότητα καί διεκδικήσουν τα ὀφειλόμενα.

  • «Άνθρωπος, ζώον πολιτικόν», πιστεύετε ότι σήμερα είμαστε ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας;

Ἕνας πολίτης εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐνεργός. Δυστυχῶς ὅμως, μέ λύπη μου διακρίνω ἐλάχιστους πολίτες γύρω μου. Οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀφεθεῖ στά μαγικά χέρια των δημαγωγῶν καί τίς ἐπαναπαυμένες τους  συνειδήσεις. Ἄνευροι, χωρίς ἐπαναστατική διάθεση ,ἕτοιμοι νά θέσουν τον τράχηλο στήν κομματική καρμανιόλα ,αὐταπατώμενοι μέ την ψευδαίσθηση της ἀλλαγῆς.

  • Τι εύχεται και ελπίζει ο Διονύσης Βελονάκης για το μέλλον;

Αὐτό πού πραγματικά εὔχομαι, εἶναι νά πληθύνουν οἱ πολίτες αὐτῆς της χώρας καί νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἰδιῶτες. Μόνο τότε θά μπορέσουμε νά γίνουμε ἐλεγκτές του κοινωνικοῦ συμβολαίου, διαχειριστές των ζωῶν μας καί ὄχι ἁπλοί παρατηρητές του.

Σας ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο σας και να βρει ανταπόκριση από τους πολίτες αυτής της χώρας.

Σας εὐχαριστῶ κι ἐγώ καί σας εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στό δημιουργικό σας ἔργο.

 

 

Απαντήστε στο θέμα

Σχολιάστε πρώτοι!

Ενημέρωση για
avatar
wpDiscuz